De plaats van Gaia Bodemonderzoek

Op projectbasis geven wij advies rond bodembeheer. Gebruik daarnaast uw eigen ervaringen, de ervaring van anderen en onderzoek in het verleden. Een bodembeoordeling in een kuil is een belangrijk hulpmiddel om de juiste maatregelen te nemen. Uitvoerige informatie vind u op onze website www.goedbodembeheer.nl.

Landbouw

Kijk op de website www.goedbodembeheer.nl onder bodems vruchtbaar maken bij de teelt die voor u van belang is. Kijk ook onder maatregelen algemeen.

Naast deze website kunt u ook hulp inroepen van adviseurs:

Biologische teelt moestuin

Kijk op de website www.goedbodembeheer.nl onder Beheer bij moestuin. U vindt hier een handleiding bemesten en bodems beoordelen.

Naast deze website kunt u ook hulp inroepen van adviseur Janneke Tops via www.gezondemoestuin.nl. U kunt bij haar ook een dagcursus volgen.

Gangbare teelt

Alle principes voor bodembeheer van de biologische teelt gelden in principe ook voor de gangbare teelt.

Verder de volgende websites: www.kennisakker.nl en www.nutrinorm.nl.

Internationaal

www.haifa-group.com; vooral gericht op de gangbare teelt.