Het kenmerkende van de bodemanalyse van Gaia Bodemonderzoek:

 • u krijgt een advies gericht op de individuele situatie. De informatie die u op de vragenlijst invult wordt hierbij gebruikt. Het is dus geen geautomatiseerd computeradvies.
 • u maakt gebruik van de zeer lange ervaring rond duurzaam bodembeheer

Geanalyseerd worden:

 • Het organische stofgehalte (NIRS)
 • Het lutumgehalte (kleigehalte)
 • Het kalkgehalte (semi kwantitatief)
 • De zuurgraad (pH-CaCl2)
 • De beschikbaarheid aan fosfor (Pw-getal)
 • De beschikbaarheid aan kalium (K-CaCl2)
 • De beschikbaarheid aan magnesium (MgO-CaCl2)
 • De beschikbaarheid aan zwavel (zwavelleverend vermogen)
 • De beschikbaarheid aan stikstof (stikstofleverend vermogen)
 • De voorraad aan fosfor (P-Al)
 • De voorraad aan kalium (zuur oplosbaar kalium)
 • De voorraad aan zwavel (totaal zwavel)
 • De voorraad aan stikstof (totaal stikstof)
 • De biologische activiteit (bodemademing; meting van de koolzuurproductie gedurende 7 dagen)

De advisering

De advisering is zodanig dat u, ook wanneer u geen bodemkundige kennis heeft, de adviezen direct kunt toepassen. De advisering kan gericht zijn op de biologische of op de gangbare teelt.

Voorbeelden rapporten

Bekijk een voorbeeld van een pdftuinbouw rapport
Bekijk een voorbeeld van een pdfmoestuin rapport

Prijzen

De prijs van het onderzoek is € 75,- voor particulieren, stichtingen en bedrijven (inclusief 21% btw) en € 65,70 voor de landbouw (inclusief 6% btw).

Onderzoeksduur

Deze staat steeds vermeld op de homepage.