Adviezen over bodembeheer in alle takken van landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin, siertuin en stadslandbouw.

U kunt op projectbasis advies krijgen over bemesting, bodembeheer en vele andere vragen rond de bodem, van productielandbouw tot natuurontwikkeling. 

Uitgebreide informatie over bodem en bodembeheer vindt u op onze website: www.goedbodembeheer.nl.

Let op!: Insturen van grondmonsters zonder voorafgaand overleg is niet meer mogelijk!